Akademik Kadro

Prof. Dr. Hülya UÇAR
[hucar@nny.edu.tr]
Hemşirelik ve Sağlık H. Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Gönül Sungur
[gsungur@nny.edu.tr]
Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Zeliha Kaya ERTEN
[zerten@nny.edu.tr]
Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Zübeyde KORKMAZ
[zkorkmaz@nny.edu.tr]
Öğretim Üyesi
Arş. Gör. Handan TOPAN
[htopan@nny.edu.tr]
Araştırma Görevlisi
Arş. Gör. Funda TUNCER
[ftuncer@erciyes.edu.tr]
Araştırma Görevlisi
Okt. Mehtap DİLEK
[mdilek@nny.edu.tr]
Okutman
Okt. Nüket ÜNAL RUTLİ
[nunal@nny.edu.tr]
Okutman
 
Üniversitemizin Diğer Öğretim Üyeleri
 
Prof. Dr. Ali KAYA
[akaya@nny.edu.tr]
Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa NİSARİ
[mnisari@nny.edu.tr] 
Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Meltem SOYLU
[msoylu@nny.edu.tr]
Öğretim Üyesi
Ali Argun KaracabeyDr. Öğr. Üyesi Cihangir AÇIK
[acik@nny.edu.tr] 
Öğretim Üyesi
 
Misaifr Öğretim Üyeleri
 
Prof. Dr. Birkan YAKAN
[yakanb@erciyes.edu.tr]
Misafir Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Hatice KARAMAN
[...]
Misafir Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Tolga ERTEKİN
[tertekin@erciyes.edu.tr]
Misafir Öğretim Üyesi
Doç. Dr. M. Altay ATALAY
[altay@erciyes.edu.tr]
Misafir Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Ferhat Fikri ÖZEREN
[ozeren@erciyes.edu.tr]
Misafir Öğretim Üyesi
Öğr. Gör. Hasan ÖZSOY
[...]
Misafir Öğretim Üyesi
Uzm. Psikolog Sengül DURMUŞOGLU
[senguldurmusoglu@hotmail.com]
Misafir Öğretim Üyesi
Uzm. Dr. Gülay SEZER
[gulayyszr@gmail.com]
Misafir Öğretim Üyesi
 

 



Yukarı