Ders Planı

BİRİNCİ YIL
I. YARIYIL
II. YARIYIL
 KODU  DERSİN ADI  AKTS
 KODU  DERSİN ADI  AKTS
 HEM101*  Hemşirelik Esasları I    HEM102***  Hemşirelik Esasları II 14
 MİK 101  Mikrobiyoloji-Parazitoloji 3    BES130  Beslenmeye Giriş 3
 BİK 101  Biyokimya 3    HEM103  Kendini Tanıma ve İletişim 3
 ANA115  Anatom 5    YD112**  Yabancı Dil II 3
 FZY 101  Fizyoloji 3    HİS101  Histoloji 2
 YD111**  Yabancı Dil  3      Toplam (Zorunlu Dersler için) 25
 BİL115 Temel Bilgi ve Iletişim Teknikleri Kullanımı 4        
   Toplam (Zorunlu Dersler İçin) 26        
  Seçmeli Dersler       Seçmeli Dersler  
 HEM111   Oryantasyon ve Kültürel Etkinlik  4    HEM113  Bilgiye Ulaşma 2

 TOPLAM 30
 BİL 116  Bilgisayar Uygulamaları 3
 MAT 101  Temel Aritmatik 3
           TOPLAM 30

*HEM 101 kodlu ders HEM 102 kodlu dersin önkoşuludur.     

**Öğretim Dili İngilizcedir.

***HEM 102 kodlu ders, HEM 201 ve HEM 202 kodlu derslerin ön koşuludur.

****Öğrenci bu derslerden 30 AKTS’yi tamamlamak üzere iki ders seçecektir.

İKİNCİ YIL
III. YARIYIL
IV. YARIYIL
 KODU  DERSİN ADI  AKTS
 KODU  DERSİN ADI  AKTS
 HEM201*  İç Hastalıkları Hemşireliği 12     HEM 202*  Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği 12
 PAT201  Patoloji 2    HEM 203  Hemşirelik Tarihi 3
 FAR 201  Farmakoloji 3    HEM 212  Sağlığın Değerlendirilmesi 2
 TD 201  Türk Dili I 2    TD 202  Türk Dili II 2
   Toplam(Zorunlu Dersler İçin) 19      Toplam( Zorunlu Dersler) 19
   Seçmeli Dersler**      Seçmeli Dersler**    
 PSK 201  Psikoloji   4     HEM 215  Geriatri  Hemşireliği 4
 HEM211  Kültür ve İnsan   4     EGT211  Gelişim ve Öğrenme 4
 YD211***  Yabancı Dil III  3    YD 212***  Yabancı Dil IV 3
 HEM 214  Onkoloji Hemşireliği  4    ANT 221  Sosyal Antropoloji   4
 HEM213  Cinsel Sağlık   4     HEM 275 ****  KLİNİK UYGULAMA I  25
   TOPLAM 30      TOPLAM 30

* HEM 102 kodlu ders, HEM 201 ve HEM 202 kodlu derslerin ön koşuludur.

** Öğrenci bu derslerden 30 AKTS’yi tamamlamak üzere üç ders seçecektir.

*** Öğretim Dili İngilizcedir

****BU DERSİ ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMI YAZ STAJI KAPSAMINDA YARARLANACAK ÖĞRENCİLER ALIR.

ÜÇÜNCÜ YIL
V. YARIYIL
VI. YARIYIL
 KODU  DERSİN ADI  AKTS
 KODU  DERSİN ADI  AKTS
 HEM 301  Doğum-Kadın Sağlığı Hemşireliği 12     HEM 304  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 12
 HEM 302  Sağlık Hukuku ve Hemşirelik 2    HEM 305  Bulaşıcı Hastalıklar Hemşireliği 2
 SOS 301  Sosyolojiye Giriş 3    HEM 306  Hemirelikte Etik 3
 HEM 303  Hemşireliğe Özel Epidemiyoloji 3    BİS  301  Biyoistatistik 3
 ATA 301  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2    ATA 304  Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi II 2
   Toplam (Zorunlu Dersler İçin) 22      Toplam (Zorunlu Dersler için) 22
   Seçmeli Dersler        Seçmeli Dersler*  
 YD 311  Yabancı Dilde Okuma ve Yazma 3    İKT101  Hemşireliğe Özel İktisata Giriş
 FEL311  Felsefeye Giriş 3    HEM312  Transkültürel Hemşirelik
 HEM311  Hemşirelikte Sistematik Yaklaşım   3     HEM313  Literatür Tarama ve Sunum Teknikleri 3
HEM 316 Sağlık Yapıları ve İç Mekan Organizasyonu 3
 YD312  İş Hayatı İçin İngilizce 3

 TOPLAM 30
   TOPLAM 30 

* Öğrenci bu derslerden 30 AKTS’yi tamamlamak üzere üç ders seçecektir.

DÖRDÜNCÜ YIL

VII. YARIYIL
VI. YARIYIL
 KODU  DERSİN ADI  AKTS
 KODU  DERSİN ADI  AKTS
 HEM 401  Ruh  Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 12     HEM 405  Halk Sağlığı Hemşireliği 12
 HEM 402  Hemşirelikte Öğretim 7    HEM 406  Hemşirelik Yönetimi 7
 HEM 403  İlk Yardım ve Acil Hemşireliği 2    HEM 407  Hemşirelik Bilişimi 2
 HEM 404  Hemşirelikte Araştırma 3    HEM 414  Adli Hemşirelik 3
   Toplam (Zorunlu Dersler İçin) 24      Toplam (Zorunlu Dersler için) 24
   Seçmeli Dersler*
     Seçmeli Dersler*  
 IŞL101  Hemşireliğe Özel İşletmeye Giriş 3    HEM411  Sağlık Hizmetlerinde Liderlik 3
 HEM412  Sağlık Politikaları 3    HEM415  Sağlık Ekonomisi 3
 HEM413  Biyoetik 3    HEM416  Evde Bakım Hemşireliği 3
 YD 411  Mesleki Yabancı Dil I  3     YD412  Mesleki Yabancı Dil II 3

 TOPLAM 30
   TOPLAM 30 

* Öğrenci bu derslerden 30 AKTS’yi tamamlamak üzere üç ders seçecektir. Yukarı