Akademik Kadro


Prof.Dr.
Hülya UÇAR

Bölüm Başkanı

[hucar@nny.edu.tr]

Detay

Dr.Öğr.Üyesi
Gönül Sungur

Öğretim Üyesi

[gsungur@nny.edu.tr]

Detay

Dr.Öğr.Üyesi
Zeliha Kaya ERTEN

Öğretim Üyesi

[zerten@nny.edu.tr]

Detay

Dr.Öğr.Üyesi
Zübeyde KORKMAZ

Öğretim Üyesi

[zkorkmaz@nny.edu.tr]

Detay

Dr.Öğr.Üyesi
Didem KAYA

Öğretim Üyesi

[didemkaya@nny.edu.tr]

Detay

Prof.Dr.
Emine KILAVUZ

Öğretim Üyesi

[ekilavuz@nny.edu.tr]

Detay

Dr.Öğr. Üyesi
Mustafa NİSARİ

Öğretim Üyesi

[mnisari@nny.edu.tr]

Detay

Dr.Öğr.Üyesi
Cihangir AÇIK

Öğretim Üyesi

[acik@nny.edu.tr]

Detay

Dr.Öğr. Üyesi
Ceren AYDEMİR

Öğretim Üyesi

[cseyhan@nny.edu.tr]

Detay

Öğr.Gör.
Eda BAŞMISIRLI

Araştırma Görevlisi

[edemircioglu@nny.edu.tr]

Detay

Arş.Gör.
A. Tuğba Yıldız

Araştırma Görevlisi

[ayildiz@nny.edu.tr]

Detay

Öğr.Gör
Nüket ÜNAL RUTLİ

Öğretim Görevlisi

[nunal@nny.edu.tr]

Detay

Misafir Öğretim Üyeleri


Prof.Dr.
Birkan YAKAN

Misafir Öğretim Üyesi

[yakanb@erciyes.edu.tr]

Detay

Doç.Dr.
Hatice KARAMAN

Misafir Öğretim Üyesi

[...]

Detay

Dr.
Ayşe ÖMERLİ

Misafir Öğretim Üyesi

[...]

Detay

Doç. Dr.
M.Altay ATALAY

Misafir Öğretim Üyesi

[altay@erciyes.edu.tr]

Detay

Doç.Dr.
Mehmet TANRIVER

Misafir Öğretim Üyesi

[mtanrıver@erciyes.edu.tr]

Detay

Öğr.Gör.
Hasan ÖZSOY

Misafir Öğretim Üyesi

[topsakal@erciyes.edu.tr]

Detay

Doç.Dr.
Figen İnci ARI

Misafir Öğretim Üyesi

[...]

Detay

Uzm.Dr.
Gülay SEZER

Misafir Öğretim Üyesi

[gulayyszr@gmail.com]

Detay

Doç.Dr.
Mustafa GÜÇLÜ

Misafir Öğretim Üyesi

[mguclu@erciyes.edu.tr]

Detay

Doç.Dr.
Iskender GÜNı

Misafir Öğretim Üyesi

[iskender@erciyes.edu.tr]

Detay

Prof.Dr.
Fevziye ÇETİNKARA

Misafir Öğretim Üyesi

[...]

Detay

Doç.Dr.
Elçin BALCI

Misafir Öğretim Üyesi

[ebalci@erciyes.edu.tr]

Detay

Okt.
Hacer Melike İŞPİRLİ

Misafir Öğretim Üyesi

[...]

Detay

Okt.
Kadriye Nur SAYKI

Misafir Öğretim Üyesi

[...]

Detay

Yukarı